KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

KAMUOYU AÇIKLAMASI

Son dönemlerde bazı kişiler tarafından, Müvekkilimiz Op. Dr. Mehmet Barış Çakır’ın isminin ve ünvanının kullanılarak sahte sosyal medya hesaplarının açıldığı, bu hesaplar üzerinden gayri ahlaki ve suç teşkil eden davranışlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Müvekkilimizin hasta ve yakın çevresinin konuya ilişkin çok sayıdaki geri bildirimi üzerine işbu kamuoyu açıklamasını yapma zarureti hasıl olmuştur.

2009 yılından itibaren müvekkilimiz Sayın Barış Çakır’ın ismini ve unvanını kullanan bir kişinin, kadın hastalara facebook üzerinden rahatsız edici şekilde mesaj atması, kadınlarla Barış Çakır gibi buluşması, web kamera üzerinden uygunsuz şekilde muayene etmeyi teklif etmesi nedeniyle takip başlatılmıştır. Bir hastamız ile randevulaşması üzerine 2011 yılında Taksim’de suçüstü yakalanmıştır. Sanık hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca açılan ceza davası hala devam etmektedir.

Yine Siberalem isimli sitede müvekkilimiz Sayın Barış Çakır adına sahte profil açan, kadınlarla arkadaşlık kurmaya çalışan ve doktor olduğu öğrenilen bir kişinin pişmanlık duyarak özür dilemesi sebebiyle hakkında yasal süreç başlatılmamıştır.

Son olarak Nisan 2016 tarihi itibarıyla bazı kişi ya da kişilerce, müvekkilimizin adı ve fotoğrafları kullanılarak çeşitli sosyal medya hesapları oluşturulmakta ve hastalarına arkadaşlık isteği gönderilmektedir. Ancak belirtmek isteriz ki, Müvekkilimizin, Siberalem, Yonja, MySpace gibi arkadaşlık sitelerinde hesabı bulanmadığı gibi, aşağıda belirtilenler dışında başka kişi ya da kişilerce açılmış olan hesaplarla da bir ilgisi ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu sebeple, müvekkilimizin adını, fotoğraflarını kullanarak hesap açan ve arkadaşlık teklifi yollayarak, Türk Ceza Kanunu’nun 135/1 maddesinde düzenlenen, “kişinin özel bilgilerinin izni dışında ele geçirilmesi” suçunu ve yine Türk Ceza Kanunu’nun 244/2 maddesinde düzenlenen “bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık” suçunu işleyen bu kişiler hakkında her türlü yasal işlemlerin başlatıldığını ve bu kişilerin gerekli cezayı almaları için her türlü hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı ifade etmek isteriz.

Kamuoyuna açıklamak zorunda kaldığımız diğer bir konu ise, Müvekkilimize muayene olmaya gelen bazı hastaların müvekkilimizin bir ortağının olduğunu zannetmeleridir. Ancak altını çizerek ifade etmek isteriz ki; Müvekkilimizin herhangi bir kişi ya da kurumla ortaklığı bulunmamaktadır. Müvekkilimizin bizzat kullandığı ibarelerin ve web sitesi tasarımının başka bir plastik cerrah tarafından ayırt etmekte zorlanılacak şekilde kullanılmaya başlanması maalesef bu yanlış algıyı yaratmıştır.

Bu kapsamda ilk olarak müvekkilimizin 2013 yılından beri adına tescilli web sitesi tasarımının “ortak” olarak zannedilen plastik cerrah tarafından haksız olarak kopyalanması sebebiyle gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İstanbul 4. Fikri Sinai Haklar Mahkemesi nezdinde bulunan delil tespit dosyası ile haklılığımızın ispat edilmesi üzerine ilgili plastik cerrah hakkında cezai ve hukuki yollara başvurulmuştur. Yargılamalar hala devam etmektedir.

Diğer taraftan müvekkilimiz Sayın Barış Çakır’ın hastalarına, cerrahi operasyondan heykel ve çizim bilgisi ile geliştirdiği ameliyatı Metin yazarı Ülker Talayer’in önerisi ile, 2009 yılından beri her mecrada kullandığı sadece “cerrahi sanatı” ve “estetik sanatı” ibareleri için 2013 yılında marka başvurusunda bulunulmuştur. Bu bağlamda yaklaşık bir ay sonra aynı cerrah tarafından tescili için başvurulmuş “estetik cerrahi sanatı” isimli marka ile müvekkilimizin bir alakası bulunmamaktadır. Ancak Sayın Barış Çakır’ın mesleki başarısından yararlanmak maksadıyla haksız ticari gelir elde etme amacı güden bu olaylara ilişkin hukuki mücadelemiz devam etmektedir.

Ayrıca burun ligamentlerinin dikilmesi ile hareketli burun ucu elde edilmesini refere eden “Dinamik Rinoplasti Tekniği” Sayın Barış Çakır tarafından geliştirilmiş bir tekniktir. Fakat ilgili cerrahın bu tekniği kullandığını ve daha vahimi kendi geliştirdiği bir teknikmiş gibi açıkladığını tespit etmiş bulunmaktayız. Sayın Barış Çakır’ın, Milliyet Gazetesi’nde yazdığı “Dinamik Rinoplasti” isimli makalesi, kopyalanarak yüzlerce web sitesine alıntı yapılmaksızın koyulmuştur. Bu makaleler başvurumuz üzerine kaldırılmıştır.

Müvekkil Sayın Barış Çakır tarafından 2008 yılından beri geliştirilen ve kullanılan bu “Dinamik Rinoplasti” tekniği, “Rhinoplasty: A Complete Subperichondrial Dissection with Management of the Nasal Ligaments.” (Tam Subperikondrial Diseksiyon Ve Burun Ligamentlerinin Onarılması) adı ile Aesthetic Surgery Journal’ın Temmuz 2012 tarih ve 5 nolu sayısında yayınlanmıştır.

Dinamik Rinoplasti” tekniği, müvekkil Sayın Barış Çakır tarafından 13 ülkede gerçekleşen Plastik Cerrahi Kongreleri’nde anlatılmış ve tüm dünyaya da tanıtılmıştır. Müvekkil Sayın Barış Çakır’ın Nisan 2014 tarihinde basılan “Estetik Rinoplasti” isimli ilmi kitabında da “Dinamik Rinoplasti” tekniği ve detayları açıklanmıştır. Müvekkilin bu kitabı, “Aesthetic Septoplasty” ismiyle İngilizceye de çevrilerek, dünyaca ünlü “Springer Yayınevi” tarafından yayınlanmış, www.springer.com adlı internet sitesinde tüm dünyada duyurulmuştur.

Dinamik Rinoplasti” tekniği, müvekkilimiz tarafından geliştirilmiş olmasına rağmen www.dinamikrinoplasti.com isimli web sitesi müvekkilimiz Sayın Barış Çakır’a ait değildir. İlgili cerrah tarafından Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan “Dinamik Rinoplasti” isimli marka tescil başvurusu, Sayın Barış Çakır’ın, kendi geliştirdiği tekniği, bu isimle kullanmasını engellemeye yönelik kötü niyetli bir hareket olduğu ortadadır.

Yukarıda özetlenen olaylar karşısında hukuki mücadelemize aynen devam edeceğimizi, ancak bir kısım kötü niyetli ve suç işlemekten kaçınmayan kişilerin suistimallerini, ilgili cerrahın bilerek neden olduğu karışıklığı önlemek ve yaratmaya çalıştığı ortaklık algısının önüne geçmek amacıyla şimdilik bazı önlemler alınmıştır. Bu doğrultuda,

Müvekkilimiz Sayın Barış Çakır, sosyal medya hesaplarında, ofis belgelerinde ve doktor kartvizitlerinde bulunan “Cerrahi Sanatı” ibarelerini geçici olarak kaldırmıştır. Web sitesinin tasarımını kopyalanamayacak kadar basitleştirilmiş ve yayına sunulmadan önce zaman damgası ile tescilini yaptırmıştır.

Sayın Barış Çakır, geliştirdiği tekniğin adını “Elastik Rinoplasti” olarak değiştirmiş ve sunumlarını bu başlık altında yapmaktadır. Bu açıklamalarımızı kamuoyunun bilgi ve tanıklığına sunar ve bundan sonraki süreçte kötü niyetli ve haksız eylemlerin sona ermesini bir dileriz.

Kamuoyuna Saygılarımızla duyurulur.

Dr. Mehmet Barış Çakır
Vekili Av. Deniz KAYALAK
Hanlı & Kayalak Avukatlık Bürosu

Op. Dr. Mehmet Barış Çakır

Info : bilgi@bariscakir.com
Facebook : op.dr bariscakir
Twitter : @bariscakir__
Instagram : @bariscakir__